Tutaj powinien być opis

DZIAŁAJMY RAZEM – obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.

 

 W związku z obchodami DBI - 9 lutego 2021 roku podjęliśmy następujące inicjatywy:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem projektów: „Plik i Folder”, „Sieciaki.pl”, „Kursor”.

Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i quizów związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu.

Przeprowadzenie quizu  dla klas 6-8 –Bezpieczeństwo w Internecie.

Przeprowadzenie i omówienie ankiety n.t. zagrożeń w Internecie.

Zorganizowanie konkursu między klasowego uczniów z 6a i 6b na najciekawszą prezentację  „Blaski i cienie Internetu”.

Wysłuchanie słuchowiska „Sieciaki - Misja bezpieczny Internet”.

Ewaluacja zajęć w klasach1-3 z wykorzystaniem zestawu kart z „Orange”.

Rozdanie  rodzicom uczniów klas pierwszych ulotek informacyjnych na temat zasad korzystania  przez ich dzieci z komputerów.

R. Sobczyk, T. Strefnel, M.Pawełek