Tutaj powinien być opis

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RODZINNE ŚWIĘTA

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas 4 – 8. 

  1. Tematem konkursu są rodzinne święta. 

  1. Prace należy wykonać techniką: kredki, farby. 

  1. Format pracy to A4. 

  1. Konkurs trwa w dniach 7.12 – 18.12. 2020 r. 

  1. Prace nie podpisane nie będą uwzględnione w konkursie (imię, nazwisko, klasa).  

  1. Prace zostaną ocenione w dniach 19.12 – 20.12. 2020 r. 

  1. Z przyczyn obiektywnych nastąpiła zmiana osoby do której należy przesłać prace. Adresat zostanie podany w wtorek – 15.12 w godzinach popołudniowych. 

  1. Z wszystkich przysłanych prac zostaną wybrane trzy najlepsze prace, które zostaną docenione dyplomami i zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Aktualny regulamin konkursu plastycznego znajdzie się na stronie internetowej szkoły. 

Zapraszamy do udziału! 

Samorząd Uczniowski 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Pan Paweł Sławiński 

Julia Szczepaniak 

Małgorzata Susik