Tutaj powinien być opis

Pasowanie Pierwszaków

"Dzisiaj w szkole wesoła nowina, ślubowanie pierwszych klas. Dzień się miło od rana zaczyna, wszyscy dziś witają nas. Refren: Świat pięknieje, w którą spojrzysz stronę. Rosną kwiaty białe i czerwone. Wszystkie dzieci szczęśliwe, wesołe w poczet uczniów wejdą dziś. Wyrośniemy Ci Polsko na chwałę, chcemy wiernie służyć Ci. Swą nauką, piątkami, zapałem zaczynamy szkolne dni." 15 października 2020 roku odbyło się w naszej szkole Pasowanie uczniów klas I. Nietypowe w tym roku                (z uwagi na pandemię Covid-19), zostało ograniczone tylko do udziału klas: I a oraz      I b oraz Pań wychowawczyń: Marii Kranik, Małgorzaty Małek, pani Dyrektor Katarzyny Babiarskiej i Uczniów wchodzących w skład pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie. Pierwszoklasiści uroczyście ślubowali pani Dyrektor i zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.

 "Będę starał się być dobrym uczniem. Będę szanował swoich rodziców i nauczycieli. Będę uczył się tego, co piękne i mądre. Będę kochał swoją Ojczyznę. Chcę wyrosnąć na dobrego Polaka. Ślubuję!"

A.     Fijałkowska