Tutaj powinien być opis

Międzyklasowy konkurs czytelniczy dla klas drugich

 6 października 2020 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości legendy Wandy Chotomskiej „ Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”. Organizatorem konkursu, w którym  uczestniczyło 34 czytelników była p. Anna Zielewska -  nauczyciel biblioteki  szkolnej.
Konkurs odbył się w formie pisemnego testu, który zawierał  pytania zamknięte. Uczniowie mieli też za zadanie ułożenie zdań z rozsypanki  wyrazowej, udzielenia odpowiedzi pisemnej na pytania pełnym zdaniem oraz rozwiązania zagadki i krzyżówki.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli :
Martyna Królikowska 2b
Marcel Sobczyk  2b

Drugie miejsce w konkursie zajęli:

Wiktor Filipczak 2a
Adela Gawrych 2b
Katarzyna Kowalczyk 2a
Kacper Płoszka 2a
Oliwier Pokora 2a
Bartosz Sitkiewicz 2b

Trzecie miejsce w konkursie zajęli:

Antoni Ćmiel 2b
Lena Dzwonkowska 2b
Paweł Gawryluk 2a
Daria Kozłowska 2a
Julia Olszyńska 2a
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i zakładki a zwycięzcy zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi.
Serdecznie dziękuję nauczycielom p. Agnieszce Kaźmierczak i p. Beacie Szlawskiej za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

Anna Zielewska