Tutaj powinien być opis

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W br. szkolnym 2020/2021 uczniowie naszej szkoły zostali objęci ubezpieczeniem OC w firmie TU InterRisk na sumę ubezpieczenia 16.000,- zł, przy składce 45,- zł/ucznia.

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią ograniczające wizyty rodziców w szkole, w tym roku szkolnym jedyną opcją umożliwiającą opłacenie składki będzie wpłata na konto:

 InterRisk oddział w Łodzi 35 1240 6960 7170 0012 5007 6589, w tytule należy wpisać nr polisy:    EDU-A/P numer 076589 i należy podać imię i nazwisko dziecka.                                                         

Wpłat należy dokonać do dnia 16.10.2020.

Powyżej przedstawiamy wzorcowy formularz wpłaty.