Tutaj powinien być opis

Przedszkolaki w naszej szkole

27 maja dzieci z IV grupy Gminnego Przedszkola w Rogowie przyszły na zajęcia zorganizowane przez panią Małgorzatę Sokołowską – Małek w klasie IIb. Przedszkolaki wykazały się znajomością roślin i kwiatów wiosennych. Chętnie liczyły na klasowym liczydle. Znalazły także Polskę wśród innych państw Europy. Zabrały ze sobą karty pracy, które miały wypełnić z pomocą pani Małgorzaty Gradowskiej. Z uśmiechem na twarzach poszły oglądać szkolną świetlicę, bibliotekę i inne pomieszczenia szkolne. Zachęcone, z wielkim zapałem wrócą do nas jako pierwszoklasiści. Zapraszamy nowych uczniów już we wrześniu.