Tutaj powinien być opis

Flaga Szlachetna Paczka

Na dowód docenienia oddania i zaangażowania dzieci i młodzieży naszej szkoły w akcji „SZLACHETNA PACZKA” zarówno Samorząd Uczniowski, jak i Koło Wolontariatu otrzymał od Sztabu Głównego „Szlachetnej Paczki” pamiątkową potężną chustę z logo „Szlachetnej Paczki”. Zawisła ona na tablicy ogłoszeniowej Samorządu Uczniowskiego ,a tuż przed świętami , 21 grudnia 2018 roku Opiekun Samorządu i Koła Wolontariatu, pan Paweł Sławiński podjął decyzję, aby wszyscy wolontariusze biorący czynny udział w tej na szeroką skalę akcji złożyli osobiście autografy na chuście i zdecydował, iż stanie się tradycją rokroczne składanie podpisów na chuście na pamiątkę ich działań. Będzie to pamiątka na lata.

SUPER POMYSŁ !!!