Tutaj powinien być opis

W Warszawie stolicy Polski

Z początkiem września uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami p. Lidia Popłońskąi p. Beata Szalawską wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Poznanie stolicy rozpoczęli od obecności w Centrum Nauki Kopernik. Miejsce to okazało się szczególne ze względu na możliwości odkrywania sztuki przez zabawę, doświadczania zjawisk fizycznych. Każde stanowisko przykuwało uwagę, zmuszało do myślenia, zadziwiało i wywoływało radość. Najwięcej emocji wzbudzało poszukiwanie fotografii własnego oka wśród wielu innych, zbudowanie mostu bez użycia kleju, wytrzymującego ciężar osoby siadającej na nim, poczucia siły drgań podczas trzęsienia ziemi, zapisu własnego imienia hieroglifami, zabawy w wykopaliska, odkrywanie jak to się dzieje, że dochodzi do startu rakiety czy znalezienia się we wnętrzu bańki mydlanej. Z żalem opuściliśmy to miejsce.

Następnie udaliśmy się do Zamku Królewskiego. Tam uważnie słuchaliśmy o wydarzeniach historycznych związanych z tym miejscem. Przemierzając komnaty, podziwialiśmy zdobieniami wyposażenie z minionych epok. Co chwilę rozwiązywaliśmy zagadki związane z tym miejscem, formułowane przez przewodnika.

Na Starym Mieście mogliśmy przekonać się co stanie się , gdy spojrzymy w „ślepia” legendarnemu Bazyliszkowi.

Dzień ten zakończyliśmy spacerem po Łazienkach i obejrzeniem zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wracając do Rogowa każdy z nas wspominał chwile spędzone w stolicy.

Tekst: Lidia Popłońska