Tutaj powinien być opis

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Rogowie zostało połączone z „Narodowym czytaniem Pana Tadeusza”. Akcja ta została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej – Bronisława Komorowskiego. Zainspirowani nią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół, przy wsparciu Gminy postanowili zorganizować spektakl, który został połączony ze Świętem Niepodległości. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami przy ogromnym udziale rodziców przygotowali niesamowitą jak na możliwości szkoły inscenizację nawiązującą do strof Mickiewiczowskiej epopei. Zadbano o najmniejszy szczegół, każdy z uczestników spektaklu był ubrany w stroje nawiązujące do epoki. Szkoła przybrała wygląd szlacheckiego dworku, lasu oraz karczmy Jankiela. Tak doskonale przygotowany występ dodatkowo uatrakcyjnił udział zaproszonych gości, których rola nie ograniczyła się, jak to zwykle bywa, do zajęcia miejsc na widowni - zostali włączeni w scenariusz inscenizacji. Wśród gości byli m.in. posłowie na Sejm R.P. Stefan Niesiołowski i Krzysztof Kwiatkowski, dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – Sławomir Wasilczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Dorota Ryl, prof. Tadeusz Wibig, z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w Łodzi, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach - Paweł Zybała, Starosta Brzeziński – Edmund Kotecki, wiceburmistrz Koluszek - Krystyna Lewandowska, radni Rady Gminy na czele z Przewodniczącym – Wojciechem Więciorkiem , wójt Gminy – Daniel Kołada, oraz mnóstwo innych ważnych dla szkoły osób.

Scenariusz uroczystości przewidywał podróż po wszystkich dwunastu księgach Pana Tadeusza odbywaną w formie narracji prowadzonej przez nauczycieli, zaproszonych gości oraz uczniów, ilustrowaną czytanymi fragmentami.

I tak po rozpoczęciu Inwokacją czytaną przez Michała Skolimowskiego fragment z Księgi 1 czytała pani marszałek - Dorota Ryl, fragment pochodzący z Księgi 2 – Paweł Zybała, część tekstu z księgi Umizgi zaprezentował ks. Sławomir Sosnowski, fragment Księgi 4 interpretował Dariusz Anderwald – kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie, fragment Księgi 5 pt. „Kłótnia” czytała pani Beata Pol – Hohm – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, następnie wystąpił dyrektor Sławomir Wasilczyk, który korzystał z własnego egzemplarza Pana Tadeusza, wydanego w roku 1920, fragment Księgi 7 zaprezentował pan poseł Stefan Niesiołowski, część Księgi 8 przeczytał pan profesor Tadeusz Wibig, fragment dziewiąty przeczytał pan poseł Krzysztof Kwiatkowski, w 10 wystąpiła pani Helena Konarska – emerytowana, była wicedyrektor Zespołu Szkół, fragment 11 zaprezentował wójt Gminy Rogów i ostatni przeczytała Alicja Mozga pracująca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie.

Czytającym towarzyszyli fragmentami ciekawie prowadzonej narracji prowadzący: Katarzyna Babiarska – polonistka i nauczycielka historii w rogowskim Gimnazjum, Leszek Mozga, historyk - wicedyrektor Zespołu Szkół, oraz odziany we wspaniały szlachecki kontusz Andrzej Marjański – prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii Nauk Społecznych w Łodzi, Małgorzata Popińska  i Monika Wielamek  reprezentujące rodziców, absolwenci Zespołu Szkół w Rogowie – Anita Krasowska, Kacper Syrek i Kuba Strefnel oraz obecni gimnazjaliści: Kasia Rogulska, Patrycja Jajszczyk, Marta Sętkowska, śpiewający: Karolina Białecka, Edyta Szeligowska, Wiktor Marciniak oraz  grający Zosię i Tadeusza Jula Syrek i Kuba Popłoński.

Niezapomniane wrażenie pozostało po owianym mgłą grzybobraniu, pięknych chwilach z piosenką i wejściu wojska Księstwa Warszawskiego – panów Jacka Popińskiego, Cezarego Sitkiewicza i Adama Koślińskiego we wspaniałym umundurowaniu z epoki.

Akcentem finałowym był polonez, do którego zaprosił dyrektor Zespołu Szkół Radosław Kubicki. W efektownej choreografii zaprezentowali się najmłodsi uczniowie, którzy odziani we wspaniałe kostiumy pokazali symboliczne połączenie wszystkich „stanów” w zgodnym rytmie tradycyjnego, polskiego tańca.  Trudno powiedzieć, czy w wyniku zgrabnego , tajemnego planu, czy też spontanicznie,   zaproszeni goście ruszyli w ślad za uczniami i w rytm brzmiącego ciągle poloneza zakończyli część oficjalną uroczystości. Bardzo długo gromkie brawa żegnały wykonawców.

Część druga, przygotowany przez rodziców, firmę kateringową Andrzeja Piotrowskiego z Koluszek oraz rogowskie Koło Gospodyń Wiejskich poczęstunek, nawiązywała do klimatu przedstawienia i również wzbudziła niekłamany podziw wszystkich obecnych. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli spróbować przygotowanych wędlin jakby wziętych ze spiżarni soplicowskiego dworku; pajdy pachnącego chleba można było posmarować smalcem ze skwarkami, podgryźć kwaszonym ogórkiem lub skosztować twardego jajka, zimnych nóżek, ciast, kanapeczek , owoców, napojów , żuru i bigosu… Zaproszeni goście podziwiali wystrój przygotowanej karczmy, w której krzątały się ślicznie wystrojone na tę okazję karczmareczki – mamy gimnazjalistów.

Wszyscy zaproszeni zgodnie podkreślali, jak olbrzymie wrażenie wywarł na nich dzień spędzony w Rogowie. W wypowiedziach akcentowano innowacyjność i nowatorstwo tej żywej lekcji historii. Wielokrotnie padały słowa uznania za organizację całości, scenariusz i reżyserię Barbary Kubickiej, wspaniałą scenografię Anny Zielewskiej, naszej nieetatowej plastyczki Agnieszki Krakowiak, Ewy Pluty i Katarzyny Babiarskiej, układ poloneza przygotowany przez Karola Popłońskiego z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej Beatą Szlawską i Lidią Popłońską, za przygotowanie harcerzy przez Kubę Strefnela, kostiumy Barbary Mozgi, pomysł karczmy Ewy Pluty, oprawę muzyczną Urszuli Malinowskiej, kolorowanki dla maluchów przygotowane przez Tamarę Strefnel, żmudną pracę wszystkich wyżej wymienionych i pomoc Małgorzaty Małek, Wiesława Konarskiego, Anny Krasowskiej, Renaty Sobczyk, Aliny Kozioł i wielu naszych gimnazjalistów. Padły także słowa, iż przedstawienie zasługuje na to, aby pokazywać je w innych szkołach, a taki sposób aktywnego przekazywania wiedzy, dbałość o tradycję i historię jest ze wszech miar godny naśladowania. Dyrektor Zespołu Szkół nie szczędził słów uznania i podziękowań swoim nauczycielom, uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w projekt oraz tym spoza szkoły, którzy też nie potrafili się pomysłowi oprzeć – pracownikom Urzędu Gminy oraz osobom i instytucjom ze szkołą współpracującym, w szczególności piekarniom: „SŁA-MAR” i „COMPLEX”.
Tekst: Radosław Lewandowski, Radosław Kubicki
Zdjęcia: Marcin Pawełek