"Stawiam na przyszłość" - projekt dla uczniów klas I-III

 logo_efs.jpg

Od października 2012 roku w Zespole Szkół w Rogowie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, w ramach procesu indywidualizacji nauczania i wychowania, realizujemy projekt "Stawiam na przyszłość". W tym projekcie bierze udział 74 uczniów, w tym 36 dziewcząt i 38 chłopców. Utworzyliśmy 8 typów zajęć, w tym zajęcia wyrównawcze z zakresu nabywania umiejętności czytania i pisania oraz zajęcia wyrównawcze z zakresu nabywania umiejętności matematycznych. Dla dzieci z wadami wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne. Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi objęci są pomocą socjoterapeutyczną. Ponadto dla uczniów zdolnych organizujemy zajęcia: matematyczno - przyrodnicze, plastyczne, muzyczne i recytatorskie.