Tutaj powinien być opis

Powstanie styczniowe - 150 rocznica wybuchu

Z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego pan dyrektor Leszek Mozga poprowadził dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum okolicznościową prelekcję.

Opowieść o dziejach powstania i jego uczestnikach osnuta została na prezentacji multimedialnej, na którą złożyły się przede wszystkim reprodukcje dzieł Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa Chełmońskiego i in.. Mieliśmy również okazję wysłuchać kilku powstańczych pieśni.