Tutaj powinien być opis

"Stawiam na przyszłość"

Już od kilku miesięcy w naszej szkole realizowany projekt edukacyjny ,, Stawiam na przyszłość”, mający na celu indywidualne wsparcie edukacyjno-wychowawcze . Wytypowana grupa dzieci uczęszcza na dodatkowe zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające zdolności artystyczne, a także niwelujące deficyty edukacyjne i logopedyczne. Uczestnictwo w projekcie daje dzieciom wiele korzyści i przyjemności .

Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej czy edukacyjnych programów multimedialnych.

Aktywne metody pracy nastawione na naukę poprzez działanie i zabawę rozwijają zainteresowania uczestników projektu.