Tutaj powinien być opis

"Stawiam na przyszłość" - zajęcia logopedyczne

W terapii logopedycznej w ramach projektu „Stawiam na przyszłość” uczestniczą dzieci z trudnościami w mówieniu. Praca ukierunkowana jest na: uwrażliwienie słuchu umożliwiającego dostrzeganie różnic między wymową poprawną i niepoprawną, naukę i kontrolę prawidłowej mowy przed lustrem. Dąży się do praktycznego wykorzystywania nawyków właściwej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń, doskonalenia analizy i syntezy słuchowej, która jest tak potrzebna w początkowych latach szkolnych podczas nabywania umiejętności czytania i pisania oraz wzbogacania słownictwa. W zajęciach często stosowane są formy zabawowe, by uatrakcyjnić, mozolną pracę związaną z powtarzaniem słów, wyrażeń, zdań. Prowadzone są również ćwiczenia logorytmiczne, motoryczne, dźwiękonaśladowcze oraz rozwijające spostrzegawczość i pamięć.

Tekst: Lidia Popłońska