Tutaj powinien być opis

Fifulki

Pomysł wprowadzenia flażoletów w Zespole Szkół w Rogowie zrodził się po spotkaniach z p. W. Wietrzyńskim. Muzykowanie, szczególnie w okresie dzieciństwa, odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu rozwoju dzieci. Stwarza możliwość rozwijania muzycznych zdolności dzieci, a także ich aktywnego działania w życiu kulturalnym. To niezwykła przygoda, która w prosty sposób wprowadza uczniów w świat muzyki.

Zespół "Fifulki" w Zespole Szkół w Rogowie utworzony został w roku szkolnym 2011/2012. Inicjatorką podjętego działania była p. A. Kaźmierczak,która wspólnie z M. Kranik zajęły się rozwijaniem zainteresowań muzycznych uczniów. Zespół ma na swoim koncie wyróżnienie w XVII Koluszkowskim Przeglądzie Piosenki.

Uczniowie wzięli udział w Ogółnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Łodzi i uzyskali II miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Patorałek w Łodzi.

Ponadto brali udział w licznych imprezach kulturalno-oświatowych – wystąpili na Koncercie Kolęd w Archikatedrze Łódzkiej 13 stycznia 2013 roku.

1.02. 2013 r. uczniowie brali udział w Zimowym Spotkaniu z Flażoletem w Jagiellońskim Ośrodek Kultury w Łodzi. Fifulki z dumą prezentowały szkołę.

Z ogromną radością uświetniają swoimi występami uroczystości szkolne i lokalne. W tegorocznych planach zespołu jest zaproszenie Miłośników Flażoletu do Rogowa i szerzenie idei wspólnego muzykowania.

Tekst: Agnieszka Kaźmierczak