Tutaj powinien być opis

I Einstein był kiedyś mały

Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogowie, pracujący w trzech kołach zainteresowań: fizycznym, chemicznym i informatycznym, wpadli na pomysł, aby poprzez wykonane doświadczenia, przyrządy i zabawki edukacyjne pomóc młodszym kolegom ze szkoły podstawowej w zrozumieniu praw rządzących otaczającym ich światem. I tak zrodził się projekt interdyscyplinarny.

Metodą burzy mózgów ustalono zakres działań. Uczniowie zaplanowali doświadczenia fizyczne i chemiczne, które - pogrupowane tematycznie - będą pokazane maluchom, wytłumaczone i sfilmowane. Po nagraniu na płyty zostaną przekazane nauczycielom szkoły podstawowej jako multimedialne pomoce edukacyjne. Wykonane przez gimnazjalistów zabawki edukacyjne również posłużą nauczycielom w następnych latach.

Podczas projektu kilkunastu uczniów gimnazjum będzie współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi uczniami szkoły podstawowej. Wierzymy, że "magiczne" eksperymenty przeprowadzone przez starszych kolegów do tego stopnia zafascynują maluchy, że te wyrosną na "dużych Einsteinów".

Oto tematy zaplanowanych zajęć:

 1. Sztuczki niezupełnie magiczne.
 2. Butelkowa orkiestra.
 3. Wróg ognia.
 4. Jak to działa?
 5. Kolorowo mi.
 6. Słońce, chmury, deszcz, czyli różne oblicza atmosfery.
 7. Dlaczego włosy stają dęba?
 8. W żywiole Neptuna.

W toku naszych działań oprócz metody projektów wykorzystamy przede wszystkim metodę eksperymentalną, problemową, sytuacyjną, a także burzę mózgów oraz gry dydaktyczne.

Cele projektu

 1. Rozwinięcie zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi,
 2. Wyjaśnienie w przystępny sposób zjawisk obserwowanych w życiu codziennym,
 3. Kształcenie umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych,
 4. Kształcenie umiejętności:
 • precyzyjnego wypowiadania się,
 • wykorzystywania wiedzy w praktyce,
 • prezentowania na forum publicznym,
 • formułowania spójnych i jasnych wypowiedzi,
 • współpracy z uczniami w innym wieku,
 • współdziałania w zespole oraz pracy w grupie,
 • obserwowania i wyciągania wniosków,
 • nagrywania i montażu filmów,
 • budowania więzi międzyludzkich,
 • podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji.

5. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby młodszych kolegów lub rodzeństwa.

Elementy unikatowe

 • objęcie projektem wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej,
 • współdziałanie uczniów o różnych zainteresowaniach, z różnych szkół, różnych klas, w różnym wieku,
 • wykorzystanie wiedzy i umiejętności nastolatków do wyjaśniania zjawisk młodszym kolegom,
 • samodzielne wykonanie przez młodych ludzi pomocy edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystywane na lekcjach przyrody oraz edukacji wczesnoszkolnej,
 • sfilmowanie doświadczeń i przekazanie nauczycielom jako pomocy multimedialnych.

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizujemy w Zespole Szkół w Rogowie. Uczniowie gimnazjum zaprojektowali logo projektu i wykonali broszurki informacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców. Przeanalizowali programy nauczania przyrody w klasach szkoły podstawowej, wybrali zagadnienia do realizacji, wyszukali odpowiednie doświadczenia , zbudowali zabawki edukacyjne, przygotowali scenariusze zajęć. Na zebraniach z rodzicami szkoły podstawowej przedstawiliśmy nasz projekt. Projekt planujemy zakończyć do końca roku szkolnego 2012/2013.

Wykorzystanie grantu

Nasz projekt zrealizujemy nawet wówczas, gdy grant nie zostanie nam przyznany, ale jeśli zakupimy niezbędne odczynniki chemiczne oraz urządzenia do ciekawych doświadczeń fizycznych (np. maszyna elektrostatyczna, miliamperomierz, woltomierz, zestaw do demonstracji zjawisk włoskowatości, skoczek-zasada zachowania energii, pompa próżniowa, itp.), "magia" eksperymentów pozwoli nam odkryć niejednego "małego Einsteina".
Zakupione do doświadczeń odczynniki i urządzenia posłużą też w następnych latach podczas lekcji chemii i fizyki.

Pomysłodawczynią i inspiratorem wszelkich działań związanych z projektem i jego realizacją jest nauczycielka chemii i informatyki w Gimnazjum naszego Zespołu Szkół – pani Tamara Strefnel.

10 maja, na stronie wydawnictwa Nowa Era pojawił się komunikat dotyczący wyników III edycji konkursu „Projekt z klasą”.

Decyzją Komisji Konkursowej wydawnictwa Nowa Era granty w wysokości 2000 zł otrzymują następujące projekty:

nr 20 – Ja, Ty, Internet i Komórka razem! Profilaktyka rówieśnicza
nr 61 – "Eksperymentownia"
nr 94 – I Einstein był kiedyś mały
nr 103 – „WYPRAWY MIESZKA”
nr 142 – Na przekór mediom
nr 153 – Stalag Wollstein
nr 206 – Pakujemy plecak - Z KLASĄ!
nr 215 – Odkrywanie Norwida - odkrywanie Łochowa
nr 236 – Trening z Mistrzem
nr 253 – Muzeum Multimedialne

Gratuluję pomysłu, odzewu wśród najmłodszych beneficjentów projektu, wytrwałości w jego realizacji i ostatecznego efektu – wyróżnienia spośród grona 300 konkurentów.

Radosław Kubicki