Tutaj powinien być opis

Happening

We wtorek 28 czerwca członkowie Samorządu Uczniowskiego działającego w naszym gimnazjum zorganizowali happening, którego głównym przesłaniem było zwrócenie uwagi na estetykę i porządek w otaczającej nas przestrzeni publicznej. Chcieli nim podkreślić, że nie powinniśmy przechodzić obojętnie obok tak jaskrawych przejawów wandalizmu, jakimi są na przykład wulgarne napisy na elewacjach budynków, ogrodzeniach czy obiektach kolejowych.

Po uzgodnieniu akcji z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych, w czym młodzież uzyskała pomoc od pana aspiranta Tomasza Żaczka z Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, za pierwszy cel działań restauracyjnych obrana została szafa energetyczna znajdująca się przy torach w końcu ulicy Kolejowej w Rogowie – obiekt doskonale widoczny z ulicy 3.Maja, trasy pokonywanej codziennie przez uczniów w drodze do i ze szkoły.

Mimo utrudnionych warunków pogodowych akcja, której przyglądał się pan Arkadiusz Sęk – reprezentujący Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, Sekcję Eksploatacji w Koluszkach, udała się. Szafa już tak nie razi swoim wyglądem, a uczniowie zainicjowali coś pożytecznego i społecznie ważnego. Obdarowanej pamiątkowymi kubkami grupie gimnazjalistów przewodził opiekun Samorządu Uczniowskiego – pan Paweł Sławiński.