List otwarty dyrektora Zespołu Szkół w Rogowie

zanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Ku powszechnej radości nadeszły wakacje . Mamy za sobą naprawdę ciekawy rok szkolny. Obfitował w wydarzenia, które zapisały się po stronie sukcesu Szkoły, jak też i takie, które zmuszały do refleksji, zastanowienia, marszczyły brew i budziły niepokój. W ostatecznym rozrachunku można go zaliczyć do tych o dramatycznym przebiegu i pozytywnym zakończeniu.

Udało nam się w ciekawy i bezpretensjonalny sposób zaznaczyć naszą obecność na polu aktywności wychowawczej. Udowodniliśmy, że Szkoła – niezależnie od tego, czy pisana wielką czy też małą literą – jest tak naprawdę najważniejszym miejscem, w którym kształtują się postawy młodych ludzi, w którym pokazujemy mniejszym i większym dzieciakom, czym jest patriotyzm, jak można kultywować tradycje i demonstrować polskość. Udało nam się to pięknie podczas Narodowego Święta Niepodległości, które obchodziliśmy inaczej, czytając po prostu wersy narodowej epopei Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Zrobiliśmy to w znakomitej atmosferze i wysmakowanej scenografii, niemałym wysiłkiem uczniów, wielu rodziców i nauczycieli.

Mimo wielu przeciwności udaje się utrzymać obowiązek jednolitego ubioru uczniów. Z satysfakcją muszę powiedzieć, że wśród głosów krytycznych nie znalazłem potępiających w czambuł ideę „mundurków”. Była to raczej krytyka konstruktywna, całkowicie w obliczu problemów z realizacją zamówienia zrozumiała – za co serdecznie dziękuję. Zakończyliśmy współpracę z dotychczasową firmą. Właściciele nowej, pochodzącej z pobliskich Brzezin, deklarują chęć sprawnego zaopatrzenia uczniów naszych obu szkół, czym zajmiemy się od początku nowego roku szkolnego. Nauczyciele Zespołu oraz Rodzice obu Rad rozumieją jednolity ubiór naszych dzieci jako powód do dumy, element naszej lokalnej szkolnej tradycji, wyróżniającą nas cechę, na którą osoby nas odwiedzające reagują często z sympatycznym, pozytywnym zdziwieniem. Jest elementem budowanego przez nas z mozołem wizerunku i wreszcie – co podkreślają niekiedy uczniowie, a częściej ich mamy – dużym ułatwieniem.

Udało się podtrzymać nawiązane 7 lat temu kontakty z przedstawicielstwem Tajwanu w Polsce. Konkretne, materialne efekty tej znajomości powiększone zostały przy końcu roku o dwa zestawy multimedialne, z których każdy składa się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i komputera do ich obsługi. Zostały zainstalowane w sali nr 1 i 4 gimnazjum. Wartość daru to 18940,00 zł. Nie wliczam w nią czegoś, co jest bezcenne: kontakt sam w sobie daje możliwości realizacji wspólnych pomysłów, przedsięwzięć, choćby takich, jak pamiętny, trwający dwa lata, projekt nauki języka chińskiego w jego mandaryńskim dialekcie.

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła udało się zrealizować pierwszy wniosek w ramach 1% dla mojej szkoły .Dzięki temu przebudowane zostały ścianki działowe przebieralni sali gimnastycznej, powstał nowy system jej nagłośnienia oraz zapoczątkowana została budowa nowej pracowni informatycznej dla szkoły podstawowej. I ponownie nie zrobilibyśmy tego, gdyby nie zaangażowanie Rodziców i – jak pisałem wcześniej – Przyjaciół Szkoły.

Wielką wartością mijającego roku szkolnego były i są projekty o charakterze edukacyjnym. I Einstein był kiedyś mały całkowicie nasz, własny, autorski pomysł pani Tamary Strefnel skupił uwagę zarówno gimnazjalistów, jak i najmłodszych dzieci. Uczniowie starsi demonstrowali uroki i ciekawostki nauk ścisłych swoim młodszym kolegom, zaszczepiając w nich być może miłość do chemii i fizyki. To z pewnością będzie procentować. A zaprocentowało już nagrodą – laureackim grantem Organizatora.

W projekcie Stawiam na przyszłość brała udział całkiem spora grupa dzieciaków z edukacji wczesnoszkolnej. 74 uczniów brało udział w zajęciach dodatkowych, które też z pewnością dadzą efekt w następnych latach nauki.

Projekt Eduscience trwa. Objęta jest nim jedna z klas gimnazjalnych. Dotyczy nauk ścisłych i – w co wierzę niezbicie – też przełoży się w przyszłości na odpowiedni efekt na egzaminie gimnazjalnym. Eduscience pokazał nam swoje oblicze podczas Festiwalu Nauki, który zorganizowaliśmy pod naukowym przewodnictwem Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie 15 czerwca br.

W marcu działalność naszego Gimnazjum w zakresie przedmiotów ścisłych objęta została patronatem Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, co zostało potwierdzone podpisaniem odpowiedniego dokumentu na uroczystości specjalnie zorganizowanej przez Instytut.

Powstał kolejny film Szkolnej Wytwórni Filmowej KLAPS działającej przy kole informatycznym WeBBusters w Gimnazjum (To nowa, funkcjonująca od tego roku nazwa.) zatytułowany Przypadek czyni mistrza? Był wyświetlany w kwietniu w ramach projektu Dachy Europy w Łodzi, 8 czerwca na IV zjeździe kół fizycznych szkół objętych wspomnianym wyżej patronatem Uniwersytetu Łódzkiego oraz 15 czerwca br. w trakcie Festiwalu Nauki.

Mamy już podsumowanie tegorocznej sesji egzaminacyjnej. Myślę, że możemy być zadowoleni z wyników naszych gimnazjalistów, zarówno tu, u nas w szkole, jak i w skali powiatu. Nasza najlepsza absolwentka, Weronika Michalska (5,89) pojedzie z grupą innych uczniów i absolwentów do Słowenii, a jej indywidualną nagrodą za ten niebywały wynik jest wyjazd do wybranego przez siebie miejsca – do Rimini we włoskiej Toskanii.

Dziękuję Panu Dyrektorowi Leszkowi Mozdze, który po dwóch latach pracy w kierownictwie Zespołu zdecydował się z funkcji wicedyrektora zrezygnować. Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że będę mógł w dalszym ciągu korzystać z jego doświadczenia i oddania ciągle temu samemu miejscu pracy.

Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się do tak dużej aktywności naszego Zespołu i to nie tylko w trakcie miesięcy nauki w roku szkolnym, ale także po jej zakończeniu – dużą, 25 osobową grupą wykonawców uświetniliśmy przedstawieniem pt. Wyjątkowe spotkanie uroczystość oddania do użytku naszego nowego budynku Biblioteki Gminnej.

Dziękuję naszym uroczym Fifulkom – szkolnej orkiestrze flażoletowej i ich opiekunkom za promowanie naszego imienia i wdzięczne budowanie naszego wizerunku.

Gratuluję znaczących w bieżącym roku sportowych sukcesów – 10 mistrzostw powiatu to rzeczywiście bezprecedensowa wartość godna odnotowania.

W ostatnich dniach czerwca odebrałem pismo Pana Marszałka Województwa Łódzkiego. Wraz z wieloma innymi gratulacjami, wyrazami uznania, podziękowaniami i miłymi słowami kierowanymi w naszą stronę stanowi ono wielki powód do satysfakcji.

To, nad czym musieliśmy się zastanowić, to dość duża liczba trudnych sytuacji wychowawczych, kłopoty z egzekwowaniem szkolnych zasad, nieoczekiwane zachowania i sytuacje wymagające wzmożonej interwencji i uwagi. Uczymy się ich, rozmawiamy o nich i poddajemy wnikliwej analizie. Wszyscy razem uczymy się Szkoły w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości.

Radosław Kubicki