Tutaj powinien być opis

Szkoła dla rodziców

30 września 2014 roku ruszyła „Szkoła dla Rodziców Wychowawców”. Grupa rodziców liczy 16 osób, w większości matek. Są dwaj ojcowie, z czego bardzo się cieszymy. Celem szkoły jest wspomaganie rodziców w trudnej drodze wychowawczej.

Czeka nas jeszcze 7 spotkań, bo trzy mamy już poza sobą.

Główne cele grupy to: wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, budowanie silnej więzi miedzy rodzicami, a dziećmi, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń.

Tematyka spotkań:

 

  • Świadomość celu wychowania;
  • Umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań;
  • Poznanie i rozumienie świata uczuć dziecka
  • Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach;
  • Zachęcenie dzieci do współpracy
  • Wspólne rozwiązywanie konfliktów;
  • Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny;
  • Wspieranie samodzielności dzieci;
  • Uwalnianie dzieci od grania ról oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Dla dobra i wygody rodziców zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 16 w szkole w Rogowie.

Zobaczcie, co się dzieje w „Szkole dla Rodziców”.