Tutaj powinien być opis

Projekt Puls Języka

8 października tego roku – w ramach finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Kultury projektu pod nazwą Puls Języka – przybyli do nas pracownicy i współpracownicy Domu Literatury w Łodzi, którym przewodniczył pan Szymon Wiśniewski. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja języka polskiego. Realizacja projektu polega na organizacji happeningów, w trakcie których młodzież szkolna ma możliwość kontaktu z pisarzami, poetami, językoznawcami i artystami. Nasi gimnazjaliści i uczniowie klas szóstych podstawówki wysłuchali m.in. gawędy pani Kaliny Jerzykowskiej – autorki piszącej dla dzieci – oraz świetnego występu muzycznego Kuby Pawlaka.

Radosław Kubicki