Tutaj powinien być opis

EKsperymentownia

Czwartek 30 października, na długo zapisze się w naszej pamięci.. Społeczność Gimnazjum w Rogowie zaszczycona obecnością kilkorga zaproszonych osób dokonywała podsumowania projektu, którego efektem jest powstanie nowoczesnej pracowni fizyko – chemicznej, a właściwie ekopracowni nazwanej EKsperymentOwnią Gimnazjum w Rogowie.

Tak naprawdę – w moim odczuciu – powodem spotkania była chęć podzielenia się radością, satysfakcją i poczuciem sukcesu, do którego doprowadziła z jednej strony pomysłowość, pasja i niezaspokojona rządza tworzenia nauczycieli Gimnazjum, a z drugiej - pozytywny odbiór, akceptacja oraz odpowiednio ukierunkowane priorytety władz lokalnego samorządu i głównego sponsora projektu, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, gospodynie EKsperymentOwni – panie Tamara Strefnel i Ewa Pluta przyjęły gości w swojej nowej pracowni w bardzo niekonwencjonalny sposób. Pan Dariusz Klimczak, reprezentujący Urząd Marszałkowski w Łodzi, dr Paweł Barczyński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie – Wojciech Więciorek, wójt gminy Rogów, Daniel Kołada, Iwona Świniarska, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie – Leszek Górajek, pani dyrektor Małgorzata Gawrońska Ryszard Bigoszewski z Urzędu Gminy w Rogowie i ja mieliśmy możliwość przypomnienia sobie czasów szkolnych, a konkretnie – atmosfery lekcji chemii, którą poprowadziła pani Tamara Strefnel. Jako „uczniowie – gimnazjaliści”, odpowiednio przygotowani, wyposażeni w sprzęt laboratoryjny i potrzebne odczynniki, wykonaliśmy pod kierunkiem członków koła chemicznego „Experyment” ciekawe doświadczenia chemiczne, inaugurując tym samym funkcjonowanie EKsperymentOwni.

Fragment przeciętej wstęgi powędrował na pamiątkę do Kroniki Zespołu Szkół.

Radosław Kubicki