Tutaj powinien być opis

IV Piknik Niepodległościowy w Manufakturze

11.11.2014r. zespół Fifulki wziął udział w IV Pikniku Niepodległościowym. Spotkanie odbyło się na rynku Manufaktury.

Na powitanie, w samo południe, wjechał gość specjalny- Marszałek Józef Piłsudski w asyście oddziału konnego Straży Miejskiej w strojach ułańskich. Sobowtór Marszałka przemówił do zebranych, a tuż po zejściu ze sceny, Fifulkom udało się zrobić pamiątkową fotografię. Wysłuchaliśmy występu chóru Harmonia. Następnie uczniowie klas czwartych naszej szkoły wraz z innymi rówieśnikami, członkami Klubu Miłośników Flażoletu, zaśpiewali i zagrali pieśni patriotyczne. Występ zachęcił Zgromadzonych na rynku do wspólnego śpiewania. Skupił uwagę zarówno najmłodszych odbiorców, dorosłych oraz osoby starsze. W niejednym uczestniku pikniku dziecięcy śpiew rozbudził ducha narodowego i niejednemu zakręciła się łza w oku.

Po koncercie, nasi uczniowie zwiedzali przygotowane stoiska i ekspozycje, których organizatorzy zapewnili całe mnóstwo. Uczniowie m. in. przymierzali wojskowy kask i kamizelkę oraz oglądali wnętrze nowoczesnego wozu gaśniczego Wojskowej Straży Pożarnej. Na stoisku łódzkiej policji utrwalali podstawy zasad ruchu drogowego. Zwiedzanie pobudziło dzieci do lepszego poznania polskiej historii, przyczyniło się do wzrostu poczucia dumy narodowej.Występ był znakomitą okazją do przeżycia wielu wzruszeń i miłych wrażeń estetycznych. To piękne międzypokoleniowe spotkanie.