Tutaj powinien być opis

Jesienne nasadzenia

Budowa wiaduktu na trasie nr 72 w Rogowie przyniosła nam bezpośrednie korzyści również tu, w centrum naszej miejscowości. Wycięcie drzew na placu budowy wymusiło konieczność dokonania nasadzeń w kilku innych miejscach – m.in. na terenie Zespołu Szkół. W ostatnich dniach pojawiły się u nas brzozy, dęby, jarząby pospolite, graby, czereśnie ptasie, wiązy i buki. Koniec listopada jest, co prawda, zimny, zachmurzony i nieprzyjemny, ale widok nowych drzew pozwala na optymizm i ułatwia oczekiwanie chwili, kiedy obudzą się do życia.