Tutaj powinien być opis

Nowe ławeczki

Bardzo dziękuję Panu Cezaremu Kędzierskiemu reprezentującemu firmę CEZAN z Koluszek za ufundowanie dwóch ławeczek gimnastycznych, które doskonale uzupełniły wyposażenie naszej znowu nowej, świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej.

Panu Pawłowi Sławińskiemu składam podziękowania za podjęcie inicjatywy wzbogacenia mienia szkoły oraz zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu ławeczek.

Radosław Kubicki