Tutaj powinien być opis

Szabla WZ 1917

Szabla wz 1917 to przykład broni białej, produkowanej przez polskie fabryki w Warszawie, Lwowie i Krakowie dla Wojska Polskiego. Zasłynęła jako broń polskich ułanów, była wielokrotnie umieszczana na obrazach braci Kossaków, pojawiała się w słowach piosenek żołnierskich.

Prezentowana na fotografiach szabla na jednej stronie głowni ma wygrawerowane godło Polski, napis Honor i Ojczyzna oraz elementy zdobnicze. Na drugiej stronie głowni obok podobnych zdobień znajduje się wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego, nazwy obu szkół naszego Zespołu Szkół i napis o treści: Dar Małgorzaty i Jacka Popińskich 2014r.

Od dnia ślubowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie w roku szkolnym 2014/2015 szabla stała się nieodłącznym rekwizytem towarzyszącym szkolnemu ceremoniałowi.