Tutaj powinien być opis

Piknik 2015

Piknik „Na ludową nutę” miał odbyć się w ubiegłym roku szkolnym, w związku z 200. rocznicą urodzin etnografa, folklorysty i kompozytora Oskara Kolberga. Ostatecznie odbył się w 2015r. W zamyśle organizatorów – pp.Barbary Kubickiej, Barbary Mozgi i Tamary Strefnel było, aby przybliżyć młodzieży folklor, jako źródło kultury ogólnej i nieustającej inspiracji dla współczesnych pokoleń. Stąd – na przykład – konkurs na nowoczesny strój wykorzystujący elementy stroju ludowego. Oprócz tego: konkurs naukowy w formie gry planszowej, czyli dobór właściwych elementów stroju ludowego do wskazanego wzorca, przedstawienie wylosowanej grupy etnicznej i zaprezentowanie charakterystycznego dla niej dawnego zwyczaju. Ta część zabawy odbywała się w sali gimnastycznej pięknie udekorowanej przez pp. Annę Zielewską, Alinę Kozioł i Leszka Mozgę, a oceny zmagań dokonywało Jury po przewodnictwem p. Aldony Plucińskiej, reprezentującej Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Sprawność, szybkość i celność uczestnicy zabawy demonstrowali na przyszkolnym Orliku na przykład w konkursie rzutu kartoflem do worka czy w wyścigach w workach. Przyznano jedną nagrodę – zdobyła ją klasa 3B. Starano się docenić pracę wszystkich uczniów i ich rodziców w przygotowaniu własnej klasy do imprezy. W czasie uroczystości miało także miejsce podsumowanie projektu edukacyjnego „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, którego opiekunem była p. Barbara Mozga.