Tutaj powinien być opis

Profilaktyka

2 marca br. liderzy społeczności uczniowskiej wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Rogowie, Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, pedagogami zaangażowanymi w profilaktykę wzięli udział w debacie społeczno-profilaktycznej pod nazwą ”Cyberprzestępczość, dopalacze-współczesne zagrożenia oczami młodzieży”. Debata zorganizowana została przez Komendę Powiatową Policji w Brzezinach i Burmistrza Miasta Brzeziny. Przyznany nam czas poświęciliśmy na zaprezentowanie stworzonej przez naszą młodzież gry edukacyjnej „HISTORIA MAGDY K.”, a także założeń i efektów naszego autorskiego projektu profilaktycznego „MALUJE-MY”. Odnieśliśmy duży sukces!