Małgorzata Szymczak

Funkcje:

Nauczyciel

Przedmioty:

chór szkolny , muzyka , plastyka