Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie ogłasza nabór

do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły,  drogą mailową lub w skrzynce listowej  umieszczonej  na bramie szkolnej do dnia 16 marca 2021 roku.

 

Druki wniosków są dostępne do pobrania:

 1. W sekretariacie szkoły
 2. U wychowawców oddziałów „0”
 3. Na stronie www szkoły: http://sp.rogow.eu/cms/47480/ogloszenia (w załącznikach, w prawym dolnym rogu strony)

 

 


Szanowni Państwo !!!

Zarząd Rady Rodziców działający przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie zachęca do wnoszenia wpłat na nasz fundusz. Zgromadzone w ten sposób środki będą przeznaczane na potrzeby uczniów naszej szkoły.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie,
ul. Szkolna 4, 95-063 Rogów

60 8781 0006 0050 0395 2000 0020

Przewodnicząca Rady Rodziców

Anna Sitkiewicz

 


Rozkład jazdy autobusu szkolnego.

Linia 1

Popień - Romanówek - Wągry - Rogów Wieś - Mroga Dolna - Rogów

 

Linia 2

Rogów - Kotulin - Zacywilki - Stefanów - Przyłęk Duży - Rogów

 

Linia 3

Rogów - Popień - Wągry - Rogów W. - Mroga D. - Przyłęk Duży - Kotulin - Rogów

 


Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na warsztaty przyrodniczo-pszczelarskie „Są pszczoły – jest życie”, które odbędą się w dniu 20.09.2019 o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Rogowie. Przewidywany czas trwania warsztatów to około 3 godziny.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane:

 • życie pszczół na przykładzie ula demonstracyjnego
 • czym są pszczoły dla środowiska a ich produkty dla nas?
 • bioróżnorodność środowiska i jego wpływ na życie pszczół i nas samych.

Przeprowadzone będą:

 • degustacja produktów pszczelich
 • rozdawanie nasion, sadzonek bylin, krzewów i drzew
 • rozdawanie materiałów informacyjnych i książek specjalnie wydanych na tę okoliczność.

 


Lista dzieci przyjętych do  klasy Ia

Wychowawczyni – p. Agnieszka Kaźmierczak

Rok szkolny 2019/2020

(Grupa podlegająca dowozowi, godzina rozpoczynania zajęć – 8.00)

 1. Baran Nikola
 2. Fedorcio Mateusz
 3. Filipczak Wiktor
 4. Gawryluk Paweł
 5. Gruchała Krystian
 6. Habrowska Dominika
 7. Jatczak Wojciech
 8. Kazimierczak Natalia
 9. Kowalczyk Katarzyna
 10. Kozłowska Daria
 11. Lenart Franciszek
 12. Mielcarek Maja
 13. Olszyńska Julia
 14. Piechnik Wiktor
 15. Pietruszka Paweł
 16. Płoszka Kacper
 17. Polit Oliwier
 18. Popiół Brajan
 19. Wasilewski Gabriel

 

Lista dzieci przyjętych do  klasy Ib

Wychowawczyni – p. Beata Szlawska

Rok szkolny 2019/2020

 1. Balcerak Dominik
 2. Czaplińska Maja
 3. Ćmiel Antoni
 4. Dzwonkowska Lena
 5. Gawrych Adela
 6. Górski Ksawery
 7. Jarosiński Patryk
 8. Królikowska Martyna
 9. Maj Sonia
 10. Meszka Szymon
 11. Nastarowicz Julia
 12. Pokora Oliwier
 13. Rembała Amelia
 14. Ruciński Paweł
 15. Sitkiewicz Bartosz
 16. Sobczyk Marcel
 17. Strzechowski Stanisław
 18. Sulicka Maria
 19. Szczepaniak Lena
 20. Zarębski Jan

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. Wyprawka dla ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Rogowie

rok szkolny 2019/2020
Przybory szkolne

 • 1 blok rysunkowy z białymi kartkami
 • 1 blok techniczny z  białymi kartkami
 • 1 blok techniczny z  kolorowymi kartkami
 • 1 blok techniczny tylko z czarnymi kartkami
 • 1 zeszyt wycinankowy
 • klej biurowy  w sztyfcie
 • klej wikol
 • temperówka
 • 2 ołówki
 • kredki ołówkowe
 • kredki – pastele olejne
 • plastelina
 • farby plakatowe
 • farby akwarelowe
 • komplet pędzli różnej grubości

Strój gimnastyczny

 • biała koszulka
 • granatowe spodenki
 • buty sportowe na jasnym spodzie (najlepiej wiązane na sznurówki)      

 

Sprzęt gimnastyczny

 • skakanka
  Bloki należy włożyć do podpisanej teczki. Pozostałe przybory należy również     podpisać imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Uczniowie klas pierwszych będą pracować z cyklem podręczników
  do klas I-III ,, Nowi Tropiciele” wydawnictwa WSiP.
  Zestaw
  :
  podręcznik części 1- 5,
  karty ćwiczeń części 1- 5,
  karty matematyczne części 1- 5.

Prezentację cyklu można obejrzeć na stronie internetowej wsip.pl


Oferta uzupełniająca:
Dodatkowo dzieci powinny być wyposażone w  pomoce dydaktyczne: 

ü  kuferek matematyczny  (36 zł- wyd. WSiP) + liczydełka, których nie ma
w wyposażeniu;

ü wycinankę do klasy I (18 zł - wyd. WSiP).

W sekretariacie Szkoły Podstawowej będzie można złożyć zamówienie
i dokonać wpłaty na wyżej wymienione pomoce dydaktyczne.
Zapis i wpłaty przyjmowane będą w dniach 1 lipca – 15 lipca 2019 r.
 w godz. 9.00-13.00.


            wych. kl. Ia  - Agnieszka Kaźmierczak
             wych. kl. Ib - Beata Szlawska
Nowi

 


PROTOKÓŁ Z KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM    

 

W dniu 10.06.2019r. w  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  oraz trzecich klas gimnazjum. Do konkursu przystąpiło pięcioro uczniów klas ósmych oraz czworo uczniów gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali pisemny test z języka angielskiego, który obejmował zagadnienia leksykalno-gramatyczne oraz elementy wiedzy o W Brytanii oraz USA.

Po sprawdzeniu prac uczestników testu konkursowego Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:

PRZEWODNICZĄCY

Radosław Kubicki

CZŁONEK

Andrzej Kowalski

CZŁONEK

Joanna Skoneczna

 ustaliła następującą punktację:

 

LP

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

LICZBA PUNKTÓW

MIEJSCE

1

MICHALAK MARTYNA

3A GIM

88

I

2

BARANIAK WOJCIECH

8A

55

II

3

CZOCHRA LESZEK

8B

55

III

4

CZOCHRA JOANNA

8B

49

IV

5

JĘDRZEJCZAK MAJA

8A

46

V

6

SZCZEPANIAK PAWEŁ

3AGIM

43

VI

7

JURCZYK MATEUSZ

3B GIM

40

VII

8

DUDEK KAROL

3B GIM

38

VIII

9

ZIÓŁKOWSKA JULIA

8A

22

IX

 

Komisja ustaliła, że zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostają laureatami.

part000001jpg [678x508]  part000001001jpg [678x508]

part000001002jpg [678x508]

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ TRZECICH KLAS GIMNAZJUM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ROGOWIE

Cele konkursu:

1.Zachęcenie młodzieży do  zdobywania i pogłębiania wiedzy lingwistycznej oraz kulturowej krajów anglojęzycznych.

2.Rozwijanie u uczniów kompetencji językowej- rozbudowanie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności językowych uczniów, nabytych w procesie kształcenia.

3.Rozbudowanie i utrwalenie wiedzy  dotyczącej krajów anglojęzycznych: USA oraz Wielkiej Brytanii.

4.Propagowanie znaczenia znajomości języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego – najczęściej  obecnie używanego na świecie.

5..Rozwijanie u uczniów umiejętności stosowania strategii samokształceniowych.

6..Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji oraz rozwijania swoich ambicji.

7.Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy oraz umiejętności językowych.

 

Regulamin  konkursu:

  1. Informacje ogólne dotyczące konkursu:

 • termin: 10.czerwca, 2019 r (godz 11.00).
 • forma: test pisemny
 • czas trwania: 100 minut

                   

   2. Zagadnienia:

a) leksykalno- gramatyczne: present simple/continuous, present perfect simpe/continuous, past  simple/continuous, past perfect simple, okresy warunkowe – typ I I  typ II, strona bierna, przyimki(miejsca i czasu), słowotwórstwo, mowa zależna.

b)kulturowe, geograficzne – dotyczące dwóch krajów anglojęzycznych tj. USA  oraz  Wielkiej    Brytanii i Irlandii Północnej.

  3. Literatura:

 • podręczniki do nauczania języka angielskiego dopuszczone przez MEN
  • Strony www dotyczące kultury, geografii USA oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

4. Typy zadań konkursowych:

 • uzupełnianie zdań właściwą forma czasownika,
 • układanie pytań do zaznaczonych fragmentów zdań,
 • uzupełnianie zdań wyrazami z ramki,
 • parafraza
 • dobieranie pasujących do siebie zdań z dialogu
 • pytania dotyczące kultury, geografii oraz  W. Brytanii oraz USA.

 

5. Polecenia do zadań sformułowane są w języku polskim.

 

 

6. Ocenianie prac konkursowych

 • prace uczniów są oceniane przez szkolna komisję powołaną przez organizatorów konkursu.
 • skład komisji konkursowej podany jest przed rozpoczęciem konkursu
 • za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt, za błędną lub niepełną zero punktów
 • zwycięzcy konkursu – trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów, otrzymują tytuł laureatów konkursu.
 • w przypadku zdobycia tej samej ilości punktów przez laureatów, przewidziana jest dodatkowa - ustna część konkursu;  będzie ona miała formę odpowiedzi na pytania dotyczące Stanów Zjednoczonych Ameryki i  Wielkiej Brytanii; dwukrotne udzielenie przez ucznia błędnej odpowiedzi powoduje przesuniecie go na dalszą pozycję
 • wyniki konkursu ogłaszane są w dniu, w którym odbywa się konkurs.

 

7. Nagrody

Laureaci - zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostałe osoby otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki.

 

8. Uwagi końcowe:

 • Podczas trwania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.
 • Prace pisane są wyłącznie długopisem z czarnym/niebieskim wkładem. Nie wolno używać korektorów.
 • Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa.

 

Serdecznie zapraszam i życzę jak najlepszych wyników wszystkim uczestnikom konkursu.

                                                                

Organizator konkursu

Andrzej Kowalski

 


Lista kandydatów na uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie:

1. Balcerak Dominik
2. Baran Nikola
3. Czaplińska Maja
4. Ćmiel Antoni
5. Dzwonkowska Lena
6. Fedorcio Mateusz
7. Filipczak Wiktor
8. Gawrych Adela
9. Gawryluk Paweł
10. Górski Ksawery
11. Gruchała Krystian
12. Habrowska Dominika
13. Jarosiński Patryk
14. Jatczak Wojciech
15. Kazimierczak Natalia
16. Kowalczyk Katarzyna
17. Kozłowska Daria
18. Królikowska Martyna
19. Lenart Bartłomiej
20. Maj Sonia
21. Meszka Szymon
22. Mielcarek Maja
23. Nastarowicz Julia
24. Olszyńska Julia
25. Piechnik Wiktor
26. Pietruszka Paweł
27. Płoszka Kacper
28. Pokora Oliwier
29. Polit Oliwier
30. Popiół Brajan
31. Rembała Amelia
32. Ruciński Paweł
33. Sitkiewicz Bartosz
34. Sobczyk Marcel
35. Strzechowski Stanisław
36. Sulicka Maria
37. Szczepaniak Lena
38. Wasilewski Gabriel
39. Zarębski Jan

 


Zarządzenie Nr 10/2019
Wójta Gminy Rogów
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie ogłasza nabór
do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły
do dnia 31 marca 2019 roku.

Druki wniosków są dostępne do pobrania:
1. W sekretariacie szkoły
2. U wychowawców oddziałów „0”
3. Na stronie www szkoły: zsrogow.szkoly.lodz.pl : wersja doc; wersja pdf

 

Plan zajęć dodatkowych na okres ferii zimowych

• Zajęcia sportowe

Plan zajęć sportowych obejmować będzie 4 dni feryjne:
11, 12, 13, 14 lutego w godzinach od 9.00 do 15.00
Proponujemy tak jak w poprzednich latach rozgrywki, spotkania otwarte dla wszystkich uczniów z najbardziej popularnych dyscyplin tj. piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki koszykowej i tenisa stołowego.
Dla chętnych zorganizujemy turnieje w piłkę nożną i tenisa stołowego, koszykówkę i siatkówkę. Adresatami zajęć są uczniowie całej Gminy.

 

• Zajęcia wokalne chóru szkolnego

Przewidywanych jest 5 spotkań (18, 19, 20, 21 i 22 lutego po 3 godziny lekcyjne: od 9.50 do 12.30), w trakcie których przeprowadzone zostaną zabawy ruchowe, rytmiczne, wokalne, praca nad dykcją. Zajęcia obejmą uczniów śpiewających lub chcących pracować w chórze szkolnym. Poprowadzone zostaną przez p. Barbarę Rogalę.

 

• Zajęcia robotyki w pracowni komputerowej

W pierwszym i drugim tygodniu ferii we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 9.00 do 12.00 proponowane są zajęcia robotyki dla początkujących i dla średniozaawansowanych urozmaicone rozgrywkami sieciowymi Counter Strike 1.6.
Zajęcia poprowadzi p.Tamara Strefnel

 

• Zajęcia koła astronomicznego

Nauczyciel prowadzący koło astronomiczne – p. Grzegorz Sobkiewicz spotka się z miłośnikami geografii i obserwacji astronomicznych dwukrotnie. Spotkania odbędą się 15 i 21 lutego, w godz.14.00 – 16.00

 

 


 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że 18 grudnia br. na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie odbędzie się koncert zespołu MY3. Towarzyszyć mu będą animacje i pokazy naukowe. Impreza została zorganizowana w ramach promocji projektu Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie. W celach promocji projektu oraz placówki przebieg w/w wydarzenia może być utrwalany urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie oraz publikowanie wizerunku na stronie internetowej Szkoły, Przedszkola Gminnego, Gminy Rogów oraz Facebooku firmy animacyjnej: AKUKU Animacje dla Dzieci w wyżej wymienionym celu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Rogowie reprezentowana przez Dyrektora Radosława Kubickiego.


Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie


 

Ogłoszenie w sprawie wynajmu bufetu

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na warsztaty przyrodniczo-pszczelarskie

„Są pszczoły – jest życie”, które odbędą się w dniu 20.09.2019 o godz. 12.00

w Szkole Podstawowej w Rogowie. Przewidywany czas trwania warsztatów to  około 3 godziny.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane:

Øżycie pszczół na przykładzie ula demonstracyjnego

Øczym są pszczoły dla środowiska a ich produkty dla nas?

Øbioróżnorodność środowiska i jego wpływ na życie pszczół i nas samych.

Przeprowadzone będą:

Ødegustacja produktów pszczelich

Ørozdawanie nasion, sadzonek bylin, krzewów i drzew

rozdawanie materiałów informacyjnych i książek specjalnie wydanych na tę okoliczność.