Z DZIEJÓW "ZIUKA"


W początkach roku szkolnego 1999/2000 zrodził się pomysł powołania uczniowskiego klubu sportowego. Spirytus movens całego przędsięwzięcia był Pan Zbigniew Skrudlik, który w istnieniu klubu widział szansę na powstanie w szkole sekcji szermierczej. Dopiero co oddany do użytku nowy kompleks Szkoły Podstawowej wraz z piękną salą gimnastyczną sprzyjał pomysłowi i zachęcał do jego realizacji. Wśród uczniów podstawówki ogłoszony został konkurs na nazwę klubu. Zależałoby nam na takiej, która nawiązywałaby do tradycji Szkoły, do Jej Patrona. Pomysłodawczynią okazała się absolwentka naszej szkoły - Monika Susik. Zaproponowała, aby nadać klubowi imię Ziuk, którym Józef Piłsudski był nazywany w domu rodzinnym, i które było przez jakiś czas jego pseudonimem.

3 listopada 1999 roku odbyło się spotkanie założycielskie klubu. Uczestnicy zebrania postanowili założyć Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziuk" przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie.
Komitet założycielski tworzyli: Radosław Kubicki, Mirosław Witkowski, Paweł Sławiński, Jacek Popiński, Małgorzata Popińska, Jerzy Kasprzak, Małgorzata kasprzak, Jerzy Kowalewski, Mirosław Wójciak, Grażyna Kozioł, Maciej Fryc, Andrzej Warchoł, Andrzej Zarębski, Halina Maj, Sławomir Machlański i Dariusz Wojakowski.

Opracowano statut klubu i zasady współpracy z innymi podmiotami. Dokonano wyboru Zarządu MUKS "Ziuk", w skład którego weszli:

 • Paweł Sławiński - prezes
 • Jerzy Kasprzak - sekretarz
 • Radosław Kubicki
 • Mirosław Witkowski
 • Jacek Popiński

Wybrany Zarząd został zobowiązany do przygotowania dokumentacji w celu złożenia wniosku o wpisie klubu do ewidencji. Decyzją Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 7 stycznia 2000 roku MUKS "Ziuk" został wpisany do ewidencji szkolnych klubów sportowych. Paweł Sławiński był bybierany na Prezesa na kolejne kadencje i pełnił tę funkcję do 18 maja 2009 roku.

ziuk_01 ziuk_02
ziuk_03 ziuk_04

Obecne władze klubu

Zarząd: Paweł Goździński, Karol Popłoński, Henryk Szeligowski, Tomasz Ziółkowski.
Komisja Rewizyjna: Jan Cegielski, Zbigniew Kowalczyk, Dariusz Lubczyński.

Lista członków MUKS "Ziuk"

 1. Grzegorz Brzeziński
 2. Jan Cegielski
 3. Paweł Cegielski
 4. Paweł Gożdziński
 5. Artur Kowalczyk
 6. Roman Kowalczyk
 7. Zbigniew Kowalczyk
 8. Radosław Kubicki
 9. Krzysztof Leśniewski
 10. Dariusz Lubczyński
 11. Dariusz Majak
 12. Leszek Mozga
 13. Jacek Popiński
 14. Karol Popłoński
 15. Paweł Sławiński
 16. Marek Sławski
 17. Krzysztof Strefnel
 18. Andrzej Szczepaniak
 19. Henryk Szeligowski
 20. Piotr Szymkowski
 21. Tomasz Ziółkowski