logopng [666x111]

Gmina Rogów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pt. „Europa w szkole - uczeń w Europie”.

Wartość projektu to 486 969,96 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 413 924,46 zł, ze środków dotacji celowej – 38 957,60 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.08.2017 r. – 30.06.2019 r. obejmie 88 uczniów i 1 nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie, którzy zamieszkują w rozumieniu KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej w Rogowie oraz przygotowania 88(44K,44M) jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie 1.08.2017r.-30.06.2019r.poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych i w zakresie uniwersalnych umiejętności, doskonalenie zawodowe nauczyciela przedmiotów przyrodniczych i doposażenie międzyszkolnej pracowni w narzędzia do nauczania przyrody oraz szkoły w narzędzia TIK z utworzeniem sieci bezprzewodowej.

Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:

1.Liczba 88(44K,44M)uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;

2.Liczba 1 szkoły, w której pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

3. Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

4. Liczba 1 nauczyciela, który nabył kompetencje po opuszczeniu programu.

Realizowane zadania, to:

1. Realizacja kół zainteresowań z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego i matematyki, niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie,

2. Doposażenie pracowni przyrodniczej i szkolenie dla nauczyciela przyrody z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu wraz z realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących kompetencje uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie w zakresie przyrody prowadzonych metodą eksperymentu,

3. Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogowie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej wraz z realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów.

Do pobrania:

 


 

Rok szkolny 2018/2019

 
Uwaga!

 • Z powodu choroby nauczyciela odwołane są zajęcia matematyczne z p. P. Celigowskim w dniach 1 - 5 kwietnia 2019 r.
 • Z powodu choroby nauczyciela odwołane są zajęcia informatyczne z p. M. Pawełkiem w dniach 25 - 29 marca 2019 r.
 • Odwołane zostają zajęcia przyrodnicze dla klas 5abc z 5.03.2019r z godziny 14.35 - 15.20 z p. Violettą Kaniewską. Zajęcia te zostaną odpracowane w późniejszym terminie.
 • W związku ze zmianą planu zajęcia matematyczne z p. Celigowskim dla klas 6ab z dnia 26.02.2019 zostają przeniesione na 27.02.2019 na godzinę 14.35.
 • Z powodu nieobecności nauczyciela odwołane są zajęcia informatyczne w dniu 31 stycznia z p. R. Sobczyk.
 • Odwołane zostają zajęcia przyrodnicze z p. Kaniewską dla klas 5 (9 godz. lekcyjna) we wtorek 22 stycznia.
 • Z powodu nieobecności nauczyciela odwołane są zajęcia z j. angielskiego z p. Joanną Skoneczną w poniedziałek 21 stycznia 2019r.
 • Z powodu wycieczki dnia 15.01.2019 zostają odwołane zajęcia projektowe z p.Pawłem Celigowskim.
 • Z powodu wyjazdu nauczyciela na Rejonowy Etap Konkursu z Fizyki odwołane są zajęcia matematyczne dla klas 5 w dniu 10 stycznia (czwartek) dla klas 5.
 • Z powodu wycieczki dnia 06.12.2018 zostają odwołane zajęcia projektowe z p. Ż. Pol i V. Kaniewską.
 • Z powodu choroby odwołane zostają zajęcia z kółka informatycznego z p. R. Sobczyk z czwartku 08.11 w 4a i 3a i z wtorku 13.11. z kl. 1a/1b.
 • Z powodu choroby odwołane zostają zajęcia z języka angielskiego 22 i 23 X z p. Joanną Skoneczną.
 • Z powodu choroby w tygodniu 1-5 października 2018r odwołane zostają zajęcia z p. Pawłem Celigowskim.
 • Z powodu choroby odwołane zostają zajęcia z p. Marcinem Pawełkiem. Na razie do końca tygodnia tj. do 28 września 2018 r. Odwołane zajęcia zostaną odpracowane w terminie późniejszym.
 • Z powodu choroby nauczyciela zajęcia informatyczne z p. Tamarą Strefnel we wrześniu 2018 (20 i 27 IX) zostają odwołane. Zostaną odpracowane w terminie późniejszym.

 


 

Rok szkolny 2017/2018

 

Uwaga!

Z powodu egzaminu gimnazjalnego niektóre zajęcia z dni 18, 19, 20 kwietnia będą odrobione w dniach 4, 5, 6 kwietnia (po przerwie światecznej) w tych samych godzinach co wg. harmonogramu. Szczegóły proszę sprawdzić w zmianach w harmonogramie.
Z powodu rekolekcji w dniach 19 i 20 marca zajęć projektowych nie będzie. Zajęcia z koła matematycznego dla kl. IV odbędą się 26.03.2018 o godz. 8.00-8.45. Pozostałe zajęcia odbyły się wcześniej.
W dniu 27.10.2017r. zajęcia z koła matematycznego dla klas V odwołane z powodu choroby nauczyciela.
Również z powodu choroby nauczyciela odwołane zostają zajęcia informatyczne dla klas I-III sp. w dniach 26.10; 27.10.

 

 Plakat projektu